Slobodne a Zodpovedne

Sloboda skutočne znamená prevziať zodpovednosť za každý náš čin, za každý jeden náš nádych či výdych, za všetko, čím sme aj čím nie sme. Za všetko, čo sa rozhodneme urobiť či neurobiť, budeme zodpovední.

„Vždy totiž existuje možnosť znova sa stať otrokmi. Iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva, toho vnútorného. Pred týmto vystríhal Dostojevskij v slávnom príbehu Legenda o veľkom inkvizítorovi. Ježiš sa vrátil na zem a uväznili ho. Inkvizítor mu adresuje ostré slová. vznáša proti nemu obžalobu, že dal ľudskej slobode príliš veľkú dôležitosť. Hovorí mu: “Chceš ísť do sveta a ideš s prázdnymi rukami, s akýmsi prísľubom slobody, ktorý oni vo svojej prostoduchosti a vrodenom rozvratníctve nemôžu ani pochopiť, ktorého sa boja a ľakajú, lebo nikdy nebolo pre človeka a ľudskú spoločnosť nič neznesiteľnejšie ako sloboda .“ Dajme si pozor, nech sa nám nestane takáto vec. Pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza z nenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život.“
~Pápež František

„Ahojte, kamaráti, mrzí ma, že som včera kričal a pri odchode zo zborovej rady buchol dverami. Momo, tebe som povedal, že som tak zlého skauta nevidel. Bol som nahnevaný, necítil som sa dobre, a keď som počul, ako sa počas toho, ako hovorím o príprave tábora, rozprávate o niečom úplne inom, rozhodol som sa kričať a povedať slová, na ktoré nie som hrdý.
Aj takto sa dá začať zborová rada, keď chcete pomôcť skautom, aby vám ako vodcovi lepšie porozumeli a zároveň pociťovali, že zodpovednosť za pocity a potreby nesie predovšetkým každý sám. Možno niekomu znejú tieto slová ako ponižujúce, pokorujúce autoritu a moc vodcu, alebo ako prejav slabosti a emotívnosti. A možno je to prejav vrcholnej slobody: dovoliť si robiť chyby a preberať za ne zodpovednosť. Akú generáciu detí sprevádzame do sveta dospelých zajtrajška? Následky nedostatočnej slobody a zodpovednosti otvárajú cestu k otroctvu a extrémizmu, ktorého škody nemožno vyčísliť.“
~leaf.sk (upravené pre skautov)