Slobodne a Zodpovedne

„Sloboda bez zodpovednosti je zmätok a zodpovednosť bez slobody je otroctvo.“ Abraham Lincoln 16. prezident Spojených štátov 1809 - 1865


„Slobodne a zodpovedne,“ takto chceme stráviť každý ročník Vodcovskej lesnej školy Planéta. Čo to v praxi znamená? My, ako členovia tímu, sa od prvej chvíle správame ku každému účastníkovi ako k svojej skautskej sestre či bratovi. Znamená to, že nedávame pokyny, „nehejtujeme“ a nerozkazujeme. Účastníkom dávame svoje vedomosti a informácie, aby si každý mohol slobodne nastaviť svoju lesnú školu a zároveň rátal so všetkou zodpovednosťou a následkami za svoje rozhodnutia, či už pozitívnymi alebo negatívnymi. Sloboda je ten najkrajší a zároveň najnáročnejší dar, ktorý sme dostali. A či už veríme, že nám tento dar dal Boh alebo že sa k nemu ľudstvo dopracovalo samo, sme presvedčení, že bez zodpovednosti za svoje činy a rozhodnutia hrozí chaos.

Na lesnej škole Planéta napríklad každý účastník pozná časy prednášok. Prednášky vždy začíname presne a všetci môžu prísť načas, či už na základe svojho pocitu slobody alebo zodpovednosti. Účastník však na prednášku môže prísť, ale aj nemusí. Prípadne môže aj meškať. Vtedy si sadne a zapojí sa tak, aby nerušil ostatných. Večierka nie je stanovená a po Gillwelskej večierke „Ide noc“ sa každý rozhodne, čo bude robiť. Či si ľahne, ostane pri ohni, bude sa pozerať na milióny hviezd alebo dá prednosť nočným rozhovorom.

Všetky povinnosti máme rozdelené medzi účastníkov a členov tímu. Tradícia napríklad velí, že o latrínu sa vždy stará tím a riad umývajú účastníci. Podobne sú podelené všetky práce, ktoré táborový život prináša. Členovia organizačného tímu sa snažia tráviť čo najviac času s účastníkmi, snažia sa ich spoznať čo najbližšie a pozorovať ich rozhodnutia, aby si mohli čo najzodpovednejšie splniť svoju úlohu. Ide o úlohu, ktorú má každý tím lesnej školy, a to rozhodnúť, kto bude pripustený ku skúškam a bude mať šancu uchádzať sa o vodcovstvo.

Otvorenosť je na Planéte jednou z najdôležitejších súčastí. Už dávno sme prijali nepísané pravidlo: „Čo nám nepoviete, to nevieme.“ Na spätnú väzbu je, okrem desiatok neformálnych možností na spýtanie sa, vytvorený aj priestor, ktorý je každodennou súčasťou programu. Spoločenstvo, ktoré vytvárame na Planéte, nás všetkých posúva ďalej a pomáha nám zlepšovať sa.

Myslíme si, že aj tri skautské povinnosti (voči Bohu, druhým a sebe) sú o zodpovednosti ich napĺňania, ale najmä o slobode, s ktorou sme ich prijali, keď sme zložili Skautský sľub. Ten na Planéte považujeme za úplne najdôležitejší, nemenný a jedinečný.

„Slobodne a zodpovedne“ je náročné žiť v každodennej realite. Ale my naozaj veríme, že ide o cestu, ktorá pomôže meniť veci k lepšiemu v skautingu, v komunite, na Slovensku.

Poď si to s nami vyskúšať.